Werkwijze

Met onze expertise en ervaring helpt Masselink Bedrijfsadvies om te concretiseren en uiteindelijk te realiseren.

Er zal vooraf in kaart worden gebracht welke koers de organisatie wil gaan varen.Samenwerken

Wij werken niet met standaard formats. Iedere organisatie is namelijk anders met zijn/haar eigen authentieke bedrijfscultuur.

Van tevoren verkennen we met de opdrachtgever zorgvuldig de richting en het traject om vooraf het proces, kosten, tijd en benodigdheden te bepalen. Op deze wijze weet je precies wat je mag verwachten en wat de kosten zijn.
We richten ons hierop een aantal kernvragen; Waarom moet het anders? Wat speelt er in de huidige situatie en wat zouden we willen? Wie zijn er bij de verandering betrokken, wie heb je daarvoor nodig en wie brengen de verandering tot stand? Hoe geven we het proces vorm met het gewenste bereik?

Masselink Bedrijfsadvies adviseert en begeleidt veranderingen/ontwikkelingen op zowel organisatie- als individueel niveau vanuit de denkwijze: ‘Veranderen doe je niet op basis van aannames maar doe je door de handen met elkaar in een te slaan’.
Door goed naar de wens te luisteren van de opdrachtgever, kunnen we op basis van de input een passend voorstel maken.
Dit doen we op een praktische, resultaatgerichte wijze, waarin kennis van zaken én gevoel voor wat mensen beweegt, samengaan. Om onze expertise blijvend te actualiseren, hebben wij een nauwe connectie met samenwerkingspartners.

Onze ervaring en expertise, richt zich op de navolgende branches; Gezondheids- & Welzijnszorg, (semi) Overheid, Bouwsector, Handel & Retail, Uitzendbranche, Financiële dienstverlening.

Privacyverklaring Masselink Bedrijfsadvies

11 mei 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze website gebruikt voor een eventuele aanvraag en/of inschrijft bij Masselink Bedrijfsadvies. We leggen ook uit waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snapt u precies hoe wij werken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Masselink Bedrijfsadvies. U dient zich ervan bewust te zijn dat Masselink Bedrijfsadvies niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Masselink Bedrijfsadvies respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Masselink Bedrijfsadvies handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Masselink Bedrijfsadvies te gebruiken, dan wel door u in te schrijven bij Masselink Bedrijfsadvies verklaart u akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.

Ons gebruik van verzamelde gegevens;

Gebruik van onze diensten; Wanneer u zich inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (organisatieverandering , werving en selectie & bemiddeling, hrm & training) vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De persoonsgegevens worden voor tien jaar opgeslagen in uw persoonlijke map in ons systeem. De vertrouwelijkheid van de gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Vastleggen en verwerking van gegevens;

In het kader van de dienstverlening legt Masselink Bedrijfsadvies gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Masselink Bedrijfsadvies en in deze Privacyverklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen; Voor en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen, salaris, referenties; Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof; Bankrekeningnummer; Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door u. Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn leest u verderop in deze Privacyverklaring. Wij leggen o.a. gegevens vast om: Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen; Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van Masselink Bedrijfsadvies nodig heeft. Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Masselink Bedrijfsadvies en in deze Privacyverklaring genoemde derden; Betalingen te verwerken; Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden (na toestemming van de kandidaat):

Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (freelance, parttime of fulltime werknemers), waarbij in elk geval het cv en evt. ook informatie over salarisindicatie zal worden verstrekt.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens, is contact op te nemen met info@masselinkbedrijfsadvies.nl. U heeft tevens het recht om Masselink Bedrijfsadvies op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken of wel te verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen uit onze administratie. Masselink Bedrijfsadvies kan uw persoonsgegevens uitwisselen met zakelijke partners. Masselink Bedrijfsadvies zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens

Masselink Bedrijfsadvies legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na toestemming. Indien u uw pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geeft u daarmee toestemming voor het bewaren en het delen daarvan met onze opdrachtgevers.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacyverklaring vermeld.

Veranderingen

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen. Keuzes voor persoonsgegevens; Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van hun persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat een link naar een andere internetsite. Masselink Bedrijfsadvies is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsite met betrekking tot privacy. Wij raden aan om op te letten wanneer u onze internetsite verlaat, om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite. Masselink Bedrijfsadvies is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. Masselink Bedrijfsadvies is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen. De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door u toegezonden informatie.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u, uw gegevens aan wil passen of uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op Masselink Bedrijfsadvies worden cookies gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van uw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra u de browser afsluit).

Automatisch gegenereerde informatie

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: uwIP-adres, het type browser, het computersysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt op Masselink Bedrijfsadvies. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. Masselink Bedrijfsadvies plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland

Masselink Bedrijfsadvies maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacy verklaring voldoen. Als u vragen heefy over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen: info@masselinkbedrijfsadvies.nl of bellen op nummer: 06-53768622

Contactgegevens
Masselink Bedrijfsadvies

Hezeweg 37

7335 BM Apeldoorn

info@masselinkbedrijfsavies.nl

06-53768622