Weerstand tijdens verandering

Waarom ontstaat er weerstand bij je medewerker(s) tijdens verandertrajecten? Weerstand is boeiend en zegt iets over de stand van zaken in het veranderWeerstandproces. Als er weerstand is, dan is het verandertraject al aan de gang. Zou het niet mooi zijn om van tevoren hierop te anticiperen? Bij de kleinste verandering binnen het bedrijf begint het gemopper en de weerstand. Medewerkers moeten uit hun veilige zone treden en iets anders doen waarvan ze het hoe, wat, waar en waarom niet weten en snappen. Neem de tijd, doe geen aannames, communiceer en creëer draagvlak!

Onderstroom voorname factor bij organisatieveranderingen & verbeteringen

Waarom is de onderstroom juist bij organisatieveranderingen & verbeteringen een voorname factor?

De onderstroom is het deel waar het minst over gesproken wordt, niet concreet is en niet tastbaar. Het is de identiteit en/of hart van het bedrijf!
Als we een percentage op de onderstroom loslaten dan hebben we het hier over negentig procentals bepalende factor. We hebben hier over de “zachte factor” of “transformatie”. Deze is ongrijpbaar, onzichtbaar en vaak gedreven door emoties. Het gaat hierover -onuitgesproken- verwachtingen, en over de dynamiek die ontstaat bij veranderingen.

De overige tien procent zit hem in de bovenstroom. Ook wel de “harde factor” of “transitie” genoemd. De bovenstroom is de visie, strategie van een organisatie. In de bovenstroom bepaal je o.a. de te behalen resultaten en doelstellingen van de organisatie. Denk hierbij aan heldere werk processen, wekende IT-processen, bevoegdheden etc. IJsbergDeze 10 procent is tastbaar.

Je ziet het….de kracht van de onderstroom is enorm!  Deze is doorslaggevend en bepalend bij ieder traject gericht op organisatieverandering en organisatieverbetering.

Niet voor niets wordt hierin de vergelijking met een ijsberg gemaakt. 

Het topje van de ijsberg bestaat nl uit tien procent, het overige percentage van de ijsmassa bevindt zich onder water. 

Hierdoor bestaat het gevaar dat er een vertekend beeld krijgt van de werkelijke omvang van de ijsberg, of wordt hij veel te laat opgemerkt.
Wat je vaak ziet is dat bij organisatieveranderingen en verbeteringen de focus op de bovenstroom ligt. Hier ligt de nadruk dan op het beleid en de resultaten. Zoals ik net al schreef ben je dan bezig met de tien procent om de verandering in beweging te krijgen. Het eindresultaat van de verandering zal dan nihil zijn want je loopt immers te sjorren aan tien procent die niet in beweging komt en waarbij er mogelijk weerstand ontstaat (weet je nog wat ik daar eerder over schreef?).

Dus concreet: Sta je met je bedrijf aan de vooravond van een verander- of verbetertraject of ben je al gaandeweg het traject? Pak de onderstroom op de juiste manier aan…..als organisatie ga je hier dan de vruchten van plukken.